Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên

- Ông Phan Xuân Cảnh -Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: 090520510

Email: phanxuancanhdx@gmail.com.

 

- Ông Nguyễn Bốn - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0905 203 584.

 

- Ông Lê Trung Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 877 542 - 0983 116 315.

 

- Ông Đặng Hữu Phúc - Chánh Văn phòng HĐND&UBND

  Điện thoại: 0905 629979

  Email: huuphuc0104@gmail.com.

 

- Văn thư Vp HĐND&UBND

 CQ: 0235 3 877 529

 Fax: 0235 3 877 539