Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh:

 

- Ông Huỳnh Xuân Chính- Chủ tịch UBND huyện 

   Điện thoại: 0905.292.748

Email: chinhhx@quangnam.gov.vn

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0985 007 569

 

- Ông Trần Quốc Danh - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 

  Email: 

 

- Ông Nguyễn Hùng Linh - Chánh Văn Phòng

  Điện thoại: 0914 056 666

 Email:  nguyenlinhpn@gmail.com

 

- Văn thư VP HĐND&UBND 

 CQ:  0235 3 890 879

 Fax: 0235 3 890 879