Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước

 

- Ông Trầm Quế Hương- Chủ tịch UBND huyện 

  Điện thoại: 0934.571.474

  Email: huongtq@quangnam.gov.vn.

 

- Ông Lê Trí Hiệu - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 907 567 - 0983 951 567

  Email: letrihieuqnam@gmail.com

 

- Ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 602 777 - 0983 222 641

  Email: phungvanhuyqnam@gmail.com

 

- Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn Phòng HĐND&UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 884 332 - 0986 953 324

  Email: ngocphuoccqk5@gmail.com

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

  CQ: 0235 3 884 228

  Fax:0235 884 228