Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức

 

- Ông Nguyễn Như Công - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại: 0235 3 606 729 - 0914 029 888

   Email: nhucongch8@yahoo.com 

 

- Ông  Nguyễn Văn Nam- Phó Chủ tịch UBND huyện 

 ĐT: 0948 565 717
 Email: nam78ubhd@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại: 0235 3 965 444 - 0909 274 348

   Email: Tho87K4@gmail.com

 

- Ông Hồ Ngọc Anh - Chánh Văn phòng HĐND&UBND

  Điện thoại: 0235 3 603 186 - 0905 356 009

  Email: ngocanhcvp@gmail.com

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

  CQ: 0235 3 883 249

  DĐ: 3 883 117