Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn

- Ông Lê Quang Trung- Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại:

   Email: 

- Ông Nguyễn Quảng - Phó Chủ tịch UBND huyện 

   Điện thoại: 0235 2 244 425 - 0903 588 322

   Email: quangpson@gmail.com

 

- Ông Trần Thiện Hải - Chánh Văn phòng HĐND&UBND

  Điện thoại: 0235  3881208

  Di động: 

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

  CQ: 0235 3 881 595

  Fax: 0235 3 881 255