Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn

- Ông Lê Quang Trung- Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại: 0903553199

   Email: trunglq@quangnam gov.vn

- Ông Hồ Công Điểm - Phó Chủ tịch UBND huyện 

   Điện thoại:  0964 818 535

 

- Ông Trần Thiện Hải - Chánh Văn phòng HĐND&UBND

  Điện thoại: 0235  3881208

  Di động: 

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

  CQ: 0235 3 881 595

  Fax: 0235 3 881 255