Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc

- Ông Lê Văn Quang- Chủ tịch UBND huyện

  Email: quanglvqnam@gmail.com

  Điện thoại: CQ: 02353 865 342- DĐ: 0905 262 379

- Ông Trần Hữu Vũ- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

   Điện thoại: 02353 509 107- DĐ: 0935 801 906

   Email: huuvu76@gmail.com.

- Ông Hồ Ngọc Mẫn - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại: 0235 3 865 117 - 0903 565 135

   Email: ngocmannn64@gmail.com

- Ông Đoàn Ngọc Quang - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại: 0235 3 865 118 - 0987 655 576

   Email: doanngocquangdl@gmail.com

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chánh Văn phòng phụ trách

  Điện thoại: 0235 3 509 484 - 0989 290 499

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

  CQ: 0235 3 747 112

  Fax: 0235 3 865 877