Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang

 

- Ông Avô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0908 499555

  Email: phuongavt@quangnam.gov.vn

 

- Bà ATing Tươi - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 898 214 - 0942 409 300

  Email: tuoiqtqn@gmail.com

 

- Ông Hồ Quang Minh - Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0235 3 898 205 - 0903 150 091

  Email: minhdg1976@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Thanh Tân - Chánh Văn phòng HĐND&UBND

  Điện thoại: 0981 242 533

  Email: thanhtankndg@gmail.com

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

 CQ: 0235 3 898 233

 Fax: 0235 3 898 233