Lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

 - Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc

 Số điện thoại: 0903.590.666

  Email:ngthong2001@yahoo.fr

 Nguyễn Thị Thu Hiền- Phó Giám đốc

   Điện thoại:
   CQ: 02353. 000 000
   DĐ: 0914.065.518
Email: nguyenthuhienvptg@gmail.com

- Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc

 Số điện thoại: 02353 506 577 - 0947 355 595

 Email: tuongle79@gmail.com

- Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc

  Số điện thoại: 0235 3 814 145 - 0905 616 228

  Email: haitdqnam@gmail.com

- Ông Lê Bá Vương - Chánh Văn Phòng

 Số điện thoại: 0235 3 815 679 - 0903 521 274

 Email: lebavuongnsvh@gmail.com

- Văn thư 

  CQ: 0235 3 831 686