Lãnh đạo Sở và Văn Phòng

- Nguyễn Ngọc Kim- Phó Giám đốc phụ trách

  Điện thoại: 0235 3 813 557

  Email: ngockimdofa@gmail.com 

- Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0510 3 555 151

 

Nguyễn Thị Thùy Trang- Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 857 555

 Email: trangdofa@gmail.com

 

- Đỗ Thế Thanh Nhung - Phó Chánh văn phòng Phụ trách

  Điện thoại: 02353813770 - 0905 060 907

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 819 729

  Fax: 0235 3 819 729