Lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tỉnh Quảng Nam

 

- Ông Đặng Quốc Lộc - Chánh Án

  Điện thoại: 0235 3 852 362

  Email: quoclocta@gmail.com

 

- Ông Ngô Đình Bảy - Phó Chánh án

  Điện thoại: 0235 3 813 399

  Email: baydanta@gmail.com

 

- Ông Trần Thế Cẩm - Phó Chánh án

  Điện thoại: 0235 3 859 814

  Email: tranthecamtaqn@gmail.com

 

- Ông Lê Văn Chương - Phó Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0914 000179

  Email: chuonglv@toaanquangnam.gov.vn

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 833 111

  Fax: 0235 3 859 233