Lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương

 

- Ông Nguyễn Quang Việt - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 810 685

  Email: vietnq.qna@vietcombank.com.vn

 

- Ông Nguyễn Như Ý - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 813 999

  Email: ynn.qna@vietcombank.com.vn

 

- Ông Võ Văn Đức - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 811 406

  Email: ducvv.qna@vietcombank.com.vn

 

- Bà Hoàng Thị Hằng - Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

  Điện thoại: 0235 2 210 898

  Email: hanght.qna@vietcombank.com.vn

 

- Văn thư

 CQ: 0235 3 813 335

 Fax: 0235 3 813 235