Lãnh đạo Cục Hải Quan

 

- Ông Lê Thành Khang - Phó Cục trưởng phụ trách

  Điện thoại: 0903510891

  Email: khanglt@customs.gov.vn

- Ông Võ Sĩ Quang - Phó Cục trưởng

  Điện thoại: 0235 2 224 488

  Email: quangvs@customs.gov.vn

- Đặng Thanh Dũng- Phó Cục Trưởng

  SĐT: 0912 382 218

- Bà Phan Lâm Huyền Trang - Chánh Văn Phòng

  Điện thoại: 0235 2 220 088 - 0905284959
  Email: phanlamhuyentrang@yahoo.com
 
- Văn thư
 CQ: 0235 2 225 555
 Fax: 0235 2 226 666