Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình

 

- Ông Mai Văn Tư - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 810 113 - 0913 480 669

  Email: maianthuy@gmail.com

 

- Ông Huỳnh Xuân Hải - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 959 903 - 0913 406 309

  Email: xuanhai@qrt.com.vn

 

- Ông Trần Đình Ánh  - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0905 137 615

  Email: xuanhai@qrt.com.vn

 

- Ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 6 548 369 - 0919 434 568

  Email: kimsonqrt@gmail.com

 

- Bà Cao Thị Lan Hương - Trưởng phòng TC - HC

  Điện thoại: 0235 3 852 960 - 0917 963 086

  Email: huongtctc@qrt.com.vn

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 960

  Fax: 0235 3 852 401