Bộ máy tổ chức UBND huyện Nông Sơn

- Ông Nguyễn Văn Hòa-  Chủ tịch UBND huyện

SĐT: 02353.505.991 - 0983685829
Email: hoahienns@gmail.com

 

- Ông Phạm Phú Thủy - Phó Chủ tịch UBND 

  Điện thoại: 0235 3 505 551 - 0982 234 408

  Email: thuyphuns@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Chí Tùng - Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0235 3 505 939 - 0935 333 513

  Email: ngoctungson@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Chí Thanh - Chánh Văn phòng HĐND&UBND 

  Điện thoại: 0235 3 509 810 - 0982 773 703

  Email: nguyenchithanh1683@gmail.com

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

  CQ: 0235 3 650 888

  Fax: 0235 3 650 557