Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước

 

- Ông Nguyễn Văn Diện - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 810 556

  Email: dien.nguyenvan@sbv.gov.vn

 

- Bà Nguyễn Thị Sương Thu - Phó giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 859 101

  Email: thu.nguyensuong@sbv.gov.vn

 

- Ông Trần Quang Hổ - Phó giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 859 100

  Email: ho.quangtran@sbv.gov.vn

 

- Ông Trương Ngọc Tiến - Trưởng phòng TTKQ&HC
 
  Điện thoại: 0235 3 859 103
 
  Email: tien.truongngoc@sbv.gov.vn