Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam

 

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch

Điện thoại: 0914 303 220
 
 

Ông Phan Minh Á - Phó Chủ tịch Thường trực

Điện thoại: 0903 566 177

Email: tamnguyen.bdqn@vnpost.vn

 

Ông Lưu Văn Thương - Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0974 002 059

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0906 504 505

Điện thoại: 0974 002 059

 

Văn phòng

CQ: 0235 3 852 510