- Ông Nguyễn Viết Hà - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 829 999

  Email: vietha.qnm@vnpt.vn

              

- Ông Phạm Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 812 888

  Email: ngochiep.qnm@vnpt.vn

 

- Ông Lê Tấn Long - Trưởng phòng NS - TH

  Điện thoại: 0235 3 812 116

  Email: Tanlong.qnm@vnpt.vn

- Phạm Thị Phương thảo- Phó Giám đốc

  SDT: 02353527555

- Văn thư

 CQ: 0235 3 812 333

  Fax: 0235 3 812 777