Danh sách Lãnh đạo Báo Quảng nam

 

- Ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập

  Điện thoại: 0235 3 859 387 - 0905 030 060

  Email: vannhile@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Hữu Đổng - Phó Tổng Biên tập

  Điện thoại: 0235 3 813 332 - 0905 055 367

  Email: huudonglenga@gmail.com

 

- Ông Trương Văn Nam - Phó Tổng Biên tập

  Điện thoại: 0235 3 811 535 - 0905 079 234

  Email: truongthanhnambqn@gmail.com

 

- Ông Phan Quang Mười - Trưởng TC - HC

  Điện thoại: 0235 3 859 144 - 0905 162 054

  Email: pqmuoi@gmail.com

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 810 522

  Fax: 0235 3 810 522