Ông Trần Văn Tĩnh 

Chức vụ: Trưởng Phân xã

ĐTCQ: 0235.3852894; 0905159553
ĐTNR:
Email: trantinh176@gmail.com