ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM

Địa chỉ: 49 Nguyễn Du, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

BAN GIÁM HIỆU:

1.Ông Huỳnh Tấn Tuấn- Phó Hiệu trưởng, phụ trách nhà trường

   Điện thoại: 0914.082312

   Email: tantuan@cdytqn.edu.vn 

 

2. Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng

    Điện thoại: 0905.167262 

    Email: drsoncdytqn@gmail.com

 

3. Ông Trương Đức Minh, Phó Hiệu trưởng

    Điện thoại: 0904.417750

    Email: ducminh@cdytqn.edu.vn

 

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

1. Ông Bùi Long Ẩn, Trưởng phòng

    Điện thoại: 0983.824469

    Email: builongan2001@gmail.com

 

2. Bà Trương Thị Cẩm Phước, Phó Trưởng phòng

    Điện thoại: 0935.409717 

    Email: camphuoc@cdytqn.edu.vn

 

VĂN THƯ:

1. Trịnh Thị Kim Nguyệt (Nhân viên Văn thư)

    Điện thoại: 0935.821812

    Email: kimnguyet@cdytqn.edu.vn 

    ĐT cơ quan: 0235.3828267