Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương

 

- Ông Đinh Đạo - Giám đốc

  Điện thoại: 0903 557 778

  Email: thsdinhdao@gmail.com

 

- Lương Tấn Đức - Phó Giám đốc Kinh tế

  Điện thoại: 0942.007475

 

- Nguyễn Kim Tỉnh - Trưởng phòng TCCB

  Điện thoại: 0235 3 870 390 - 0908 122 372 
 
  Email: thanh621028@gmail.com
 
 
- Văn thư
 
 CQ:  0235 3 870 390