Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh

 

- Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 851 429 - 0913 449 373

 Email:  dr.anqnam@gmail.com

 

- Trần Tấn Dũng - Phó Giám đốc

  Điện thoại : 0914 026 117

 

- Dương Ngọc Vinh - Phó Giám Đốc

  Điện thoại: 0905 575 764

 Email: bsvinhmatqn@gmail.com

 

- Huỳnh Viết Hùng - Trưởng phòng HC-QT

  Điện thoại: 0905 356 087

  Email: tuanqnam77@gmail.com

 

- Văn thư

 CQ: 0235 3 851 429

 Fax: 0235 3 851 523