Lãnh đạo Bệnh viện Nhi

- BS.CKII: Nguyễn Đức Hùng Sơn- Giám Đốc 

Điện thoại: 

Email: 

- Nguyễn Đình Thoại - Phó Giám đốc 

  Điện thoại cơ quan: 0235 3 845 611 - 0914 083 323

  Email: bsthoaibvn@yahoo.com.vn

 

- Huỳnh thị Hồng Diệp - Phó Giám đốc 

  Điện thoại: 01223579583

 

- Mai Văn Hùng - QTP Tổ chức - Hành chính

  Điện thoại: 0235 3 845 717 - 0905 443 089

  Email: tchchospital@gmail.com

 

- Văn thư 

  CQ: 0235 3 845 717 

  Fax: 0235 3 845 717