Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Chu_Ha

- Ông Trần Thanh Hà - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 810 418 - 0913 433 387

  Email: thanhhatnmtqn@gmail.com

 

chihanh

- Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc

  Điện thoại:

  Email: Tuyethanhle04@yahoo.com

 

- Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0913 433 323

  Email: thotnmt@gmail.com

 

- Ông Trần Văn Anh - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 852 347

  Email: anhvanphong@gmail.com

 

- Văn thư

 CQ: 0235 3 852 347

 Fax: 0235 3 852 354