Lãnh đạo Tỉnh ủy

- Đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy

  Điện thoại di động: 0905 292 752   

  Email: cuongnctu@gmail.com

- Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

  Điện thoại: 0903.557989

- Đồng chí Lê Trí Thanh- Phó Bí thư Tỉnh ủy

  Điện thoại: 0903 555 444 

  Email: thanhquangnam70@gmail.com

- Đồng chí Phan Văn Bình- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 

  Số điện thoại: 0936 832 299

  Email:  vanbinhqnam@gmail.com