Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch UBND tỉnh:

Đồng chí Lê Trí Thanh- Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điện thoại: 0903555444

Email: thanhquangnam70@gmail.com

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Ông Hồ Quang Bửu 

Điện thoại: 0913 484 222 

Email: hoquangbuu@gmail.com - hoquangbuu@quangnam.gov.vn

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Ông Trần Văn Tân 

Điện thoại: 0914 384 424 

Email: tranvantan2010@gmail.com - tantv@quangnam.gov.vn

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 Ông Nguyễn Hồng Quang

Điện thoại: 0914013201

Email: hongquangub@gmail.com

 

* Văn phòng UBND

1. Chánh văn phòng:

Ông Trần Anh Tuấn

Điện thoại: 0235 3811 843 - 0914 081 693

Email: tuanbtm@gmail.com

2. Phó Chánh văn phòng:

Ông Nguyễn Ngọc Nam

Điện thoại: 0235 3 507 222 - 0913 409 702

Email: namnn@quangnam.gov.vn

3. Phó Chánh văn phòng:

Ông Võ Văn Viên 

Điện thoại: 0235 3 506 055 - 0914 146 135

Email: vienvv@quangnam.gov.vn

4. Phó Chánh văn phòng:

Ông Lê Ngọc Quảng 

Điện thoại: 0235 3 609 333 - 0905 115 707

Email: quangln@quangnam.gov.vn