Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan, Khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015-2020)

Họ và tên: Đồng chí BÙI VÕ QUẢNG
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Di động: 0914.135.559
Họ và tên: Đồng chí NGUYỄN PHƯỚC SƠN
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Di động: 0907.486.284
Họ và tên: Đồng chí NGUYỄN THỊ HÀ
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
Điện thoại: 0919.791.148
Họ và tên: Đồng chí PHAN ĐỨC THẤN
Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy
Di động: 0905.130.555
Họ và tên: Đồng chí NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Chức vụ: Chánh Văn phòng Đảng ủy
Di động: 0987.371.525
Họ và tên: Đồng chí VÕ CÔNG ÚC
Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Di động: 0989.310.339