CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 49 (2020)

THỂ LỆ
 
 
 
TRAO ĐỔI CỦA BAN GIÁM KHẢO VỀ CHỦ ĐỀ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 49 (2020)