Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Duy Dũng
Ông Trần Duy Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư H.U - CT HĐND huyện

2 Phùng Thị Thương
Bà Phùng Thị Thương

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

3 Lê Thanh Hưng
Ông Lê Thanh Hưng

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

4 Nguyễn Tiến Cường
Ông Nguyễn Tiến Cường

Chức vụ: Chuyên viên

5 Hồ Thị Nghĩa
Bà Hồ Thị Nghĩa

Chức vụ: văn thư

6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Đình Bình
Ông Nguyễn Đình Bình

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

8 Lê Thị Thuý
Bà Lê Thị Thuý

Chức vụ: Cán sự

9 Lê Viết Quang
Ông Lê Viết Quang

Chức vụ: Chuyên viên

10 Nguyễn Thị Anh
Bà Nguyễn Thị Anh

Chức vụ: Chuyên viên

11 Đỗ Thị Nhật Tâm
Bà Đỗ Thị Nhật Tâm

Chức vụ: Cán sự

12 Nguyễn Hồng Dũng
Ông Nguyễn Hồng Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

13 Nguyễn Thị Thúy Hồng
Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng

Chức vụ: Chuyên viên

14 Nguyễn Thành Trung
Ông Nguyễn Thành Trung

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

15 Phùng Thị Chung
Bà Phùng Thị Chung

Chức vụ: Cán sự

16 Ngô Tấn Lạc
Ông Ngô Tấn Lạc

Chức vụ: Chánh Văn phòng H.U

17 Trần Ngọc Hiếu
Ông Trần Ngọc Hiếu

Chức vụ: Phó CN UBKT

18 Nguyễn Văn Cẩn
Ông Nguyễn Văn Cẩn

Chức vụ: Trưởng Ban tuyên giáo

19 Nguyễn Tấn Hùng
Ông Nguyễn Tấn Hùng

Chức vụ: Phó Ban TG

20 Nguyễn Hữu Nghĩa
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT

21 Nguyễn Thị Luyến
Bà Nguyễn Thị Luyến

Chức vụ: văn thư

22 Đinh Văn Trung
Ông Đinh Văn Trung

Chức vụ: Lái xe

23 Phạm Thị Mỹ Hạnh
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

24 Phạm Phú Phúc
Ông Phạm Phú Phúc

Chức vụ: Chuyên viên

25 Huỳnh Thị Mỹ Bình
Bà Huỳnh Thị Mỹ Bình

Chức vụ: Cán sự