Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ

UBND tỉnh ký quyết định 160 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ với tổng giá trị gói thầu hơn 241 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. 

File đính kèm: Quyết định

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...