8 tháng đầu năm, xử phạt vi phạm hành chính 163 vụ về môi trường với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng

Theo báo cáo phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh Quảng Nam, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 165 17 vụ, tăng 84 vụ so với cùng kỳ năm trước, xử phạt vi phạm hành chính 163 vụ với tổng số tiền xử phạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Riêng trong tháng 8, phát hiện, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 22 vụ vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, môi trường đô thị; tài nguyên, khoáng sản; phát triển, bảo vệ rừng; đa dạng sinh học với tổng số tiền xử phạt 634,6 triệu đồng. So với tháng trước số vụ vi phạm môi trường đã phát hiện giảm 2 vụ, nhưng tăng 19 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 165 17 vụ, tăng 84 vụ so với cùng kỳ năm trước, xử phạt vi phạm hành chính 163 vụ với tổng số tiền xử phạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra đợt thiên tai nào. So với tháng trước số vụ thiên tai giảm 3 vụ; so với cùng kỳ năm trước, số vụ thiên tai không tăng không giảm. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 đợt thiên tai gồm các loại hình sau: 03 vụ mưa lớn, 03 vụ sạt lở sụt lún đất, 7 vụ sét đánh, dông lốc; so với cùng kỳ năm trước số vụ thiên tai tăng 10 vụ. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 01 nghìn tỷ đồng. 

Theo báo cáo phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Nam, trong tháng 8 trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy nổ nào. So với tháng trước số vụ cháy giảm 7 vụ, so với cùng kỳ năm trước số vụ cháy giảm 29 vụ. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xử lý 18 vụ cháy, giảm 58 vụ cháy so với cùng kỳ năm trước, không có vụ nổ, không có thiệt hại về người, ước tổng mức thiệt hại gần 256 tỷ đồng.

 

Tin liên quan