Tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và ứng phó mưa lũ

Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Công văn 6362/UBND-KTN về tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và ứng phó mưa lũ.

Nhiều địa phương đã triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 4 gây ra.

Từ đêm ngày 27 đến sáng ngày 28/9/2022 các địa phương trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4, gây gió mạnh, mưa rất to. Hiện nay mực nước trên các sông đang lên nhanh, có khả năng đạt mức trên báo động 2. Những ngày tới, thiên tai còn diễn biến phức tạp; để tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 4 và mưa lũ gây ra đảm bảo kịp thời, sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, triển khai các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/9/2022, số 02/CĐ-UBND ngày 25/9/2022, số 03/CĐ-UBND ngày 27/9/2022 và Thông báo số 354/TB-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh; trước mắt tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; Tiếp tục rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước; kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất; kiên quyết không để người dân sơ tán quay trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Hỗ trợ chỗ ở, lương thực đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ bị sập nhà cửa, các hộ phải sơ tán khẩn cấp, không để hộ dân nào bị thiếu lương thực; 

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết; tàu thuyền, đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa nước, các nơi ngập sâu để chở người, hàng hóa khi có mưa lũ; Khẩn trương chỉ đạo tổ chức kiểm tra và khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, chủ động huy động lực lượng hỗ trợ người dân nhanh chóng sửa chữa lại nhà cửa bị hư hại; hỗ trợ các hộ khó khăn ổn định đời sống; khắc phục sự cố sạt lở và triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. 

Hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia cùng với Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế, các đơn vị Điện lực trong quá trình thu dọn cây cối ngã đổ vào đường dây để ngành điện tập trung dựng cột, xử lý dứt điểm, sớm khôi phục, cấp điện trở lại cho Nhân dân. Kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại cụ thể đảm bảo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNTBKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 12/10/2022 để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định. 

Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn công trình. Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ, phòng tránh dịch bệnh sau lũ, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết. 

File đính kèm: Công văn. 

Tin liên quan