Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện Nông Sơn

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nông Sơn.

UBND tỉnh quyết định đầu tư dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nông Sơn. Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi làm Chủ đầu tư dự án.

Địa điểm triển khai dự án: trồng cây phân tán: Triển khai trồng trên diện tích vườn nhà của 15 hộ gia đình tại 02 xã Phước Ninh và Quế Lâm, huyện Nông Sơn. Trồng rừng tập trung: Khoảnh 6 tiểu khu 464, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn.

Mục tiêu dự án nhằm lan toả phong trào trồng cây xanh, trồng rừng đến các ngành, địa phương và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của cây xanh, của rừng trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh, thúc đẩy quá trình phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái. Tạo nguồn gỗ làm nhà ở các huyện trung du, miền núi của tỉnh, hạn chế khai thác gỗ từ rừng tự nhiên; nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc thu hoạch gỗ và lâm sản từ cây trồng, góp phần ổn định cuộc sống của người dân địa phương. 

Tin liên quan