Nam Giang: Hơn 150 tỷ đồng thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi làm với UBND huyện Nam Giang về tình hình triển khai các chương trình MTQG trên địa bàn huyện; triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2022, huyện Nam Giang được phân bổ hơn 150 tỷ đồng để thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện gồm phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. Đến nay, đã phân bổ kinh phí cho 06/83 hạng mục, công trình; đã thẩm định, phê duyệt 18 công trình và 04 công trình NTM thực hiện từ đầu năm với kinh phí hơn 50 tỷ đồng; còn lại 61 công trình, hạng mục đang tiếp tục thẩm định, phê duyệt.

Cụ thể, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 có kinh phí hơn 54,9 tỷ đồng để thực hiện 53 công trình, hạng mục. Đến nay, có 12 công trình đã được phê duyệt hồ sơ xây dựng.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí năm 2022 được phân bổ là hơn 30,5 tỷ đồng và hơn 39 tỷ đồng từ nguồn kinh phí năm 2021 chuyển sang. Đến nay có 5/15 công trình, hạng mực được phê duyệt hồ sơ xây dựng.

Đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện được phân bổ hơn 25 tỷ đồng. Đến nay có 01/15 công trình, hạng mục được phê duyệt hồ sơ xây dựng.

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Nam Giang, trong quá trình triển khai các chương trình MTQG, huyện gặp một số vướng mắc, khó khăn nhất định. Kế hoạch phân bổ vốn theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh chênh lệch so với kế hoạch ban đầu của huyện, vì vậy phải lập lại kế hoạch trung hạn chung cho toàn bộ Chương trình MTQG để phù hợp với kế hoạch phân bổ vốn. Sự biến động liên tục về giá vật liệu, xây dựng, xăn dầu dẫn đến phải chỉnh sửa lại hồ sơ thiết kế cho phù hợp với tổng mức đầu tư. Bên cạnh đó, chưa có hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG, gây lung túng cho địa phương trong quá trình triển khai. Thiếu nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ thuộc các chương trình MTQG…

Dịp này, UBND huyện Nam Giang cũng đã kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: Cho phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết năm 2023 do các công trình ở miền núi gặp khó khăn khi mùa mưa tới;  thống nhất quy định cụ thể, phù hợp để có cơ sở chung về cách tính các chi phí trong tổng mức đầu tư các công trình thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu chỉ đạo tai cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị UBND huyện Nam Giang thành lập ngay Văn phòng điều phối các chương trình MTQG; rà soát, xác định danh mục cụ thể cho từng công trình, dự án; phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm, không tràn lan, ưu tiên các công trình, dự án quan trọng; có kế hoạch cụ thể về thời gian giải ngân vốn của các chương trình; rà soát đánh giá lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu để làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch cho năm 2023…Song song đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, nâng cao nhận thức vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các Chương trình MTQG…

Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện Nam Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị các Sở, ngành liên quan tiếp thu, tham mưu UBND  tỉnh giải quyết phù hợp, bảo đảm đúng quy, tạo luận lợi cho địa phương triển khai các chương trình MTQG đạt hiệu quả cao.

 

Tin liên quan