Ban hành Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Để góp phần thực hiện các giải phải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; Sở Nội vụ biên soạn “Cẩm nang cải thiện chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam”, tài liệu nhằm cung cấp thêm một số kiến thức và kỹ năng quản trị cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra trong Kế hoạch 4910/KH-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh cải thiện chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam năm 2022 và những năm tiếp theo. 

File đính kèm: Tài liệu cẩm nang

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...