Tết Nguyên tiêu ở Hội An đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tết Nguyên tiêu ở Hội An, tỉnh Quảng Nam là một trong những lễ hội quan trọng có từ lâu đời của cộng đồng cư dân địa phương. Đặc biệt, năm nay, lễ hội đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trước khi diễn ra lễ đón nhận danh hiệu, sáng sớm cùng ngày, đoàn rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường trong khu phố cổ.

Đoàn diễu hành di chuyển từ điểm di tích Đình Sơn Phong đến điểm cuối là đình Hội An.