Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hỏi: Tôi tên Nguyễn Thị Thái Thanh, làm việc tại Công ty TNHH MTV Vận tải Nguyễn Quốc Đạt; doanh nghiệp tôi mới thành lập, muốn tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) lần đầu thì cần thủ tục và biểu mẫu nào?

Ảnh minh họa.

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/2/2021 của BHXH Việt Nam, thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT như sau:

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập, nộp hồ sơ.

1. Người lao động (NLĐ) làm việc tại đơn vị sử dụng lao động: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1 mục 1.3 Thành phần hồ sơ; nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

2. NLĐ làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục 1.3 Thành phần hồ sơ đóng qua đơn vị đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

3. NLĐ có từ 2 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 3 mục 1.3 Thành phần hồ sơ, nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi quản lý hoặc nơi cơ trú.

4. Đơn vị sử dụng lao động: Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với NLĐ đã được cấp mã số BHXH; hướng dẫn NLĐ lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với NLĐ chưa được cấp mã số BHXH (kể cả NLĐ không nhớ mã số BHXH); nộp cho cơ quan BHXH.

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả gồm: sổ BHXH, thẻ BHYT; quyết định hoàn trả; tiền hoàn trả thời gian đóng trùng BHXH, BHTN.

* Cách thức thực hiện:

1. Nộp hồ sơ: Đơn vị sử dụng lao động, NLĐ làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH và NLĐ có từ 2 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

a) Qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

c) Qua giao dịch điện tử đối với đơn vị sử dụng lao động: lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.

2. Nhận kết quả giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.

* Thành phần hồ sơ:

1. Đối với NLĐ làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Trường hợp NLĐ được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

2. Đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

3. Đối với NLĐ có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Các sổ BHXH.

4. Đối với đơn vị sử dụng lao động:

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

b) Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT).

 c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

* Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT).

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS).

- Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).

Tin liên quan