Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp xã giao Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sê Koong - Lào

Nhân dịp làm việc và ký kết hợp tác với Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam, sáng nay 10/5, Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sê Koong, nước CHDCND Lào do đồng chí Sỏn-ni Ngờm-đa-lơn - Ủy viên Trung ương Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi tiếp.