Phấn đấu đến 2025, toàn tỉnh có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

Bảo hiểm xã hội Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/5/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch đề ra mục tiêu từ nay đến 2025, toàn tỉnh có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 96,10% dân số tham gia BHYT; giao dịch hồ sơ điện tử về đóng, hưởng BHXH, BHTN, BHYT đạt 95%; bình quân thanh toán không dùng tiền mặt/tổng chi đạt 70%; chỉ số hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, người dân đối với BHXH tỉnh đạt 90%.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra, BHXH Quảng Nam sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung nhằm đảm bảo các nhóm đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHTN, BHYT;

Tham mưu, đề xuất để các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT;

Tăng cường phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Đồng thời, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Ngành BHXH để nâng cao hiệu quả trong việc phát triển, quản lý người tham gia, hưởng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; 

Tham mưu, tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, chậm đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHTN, BHYT; 

Phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình đối với một số nhóm đối tượng còn khó khăn; 

Phối hợp Thành ủy, UBND thành phố Tam Kỳ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác BHXH, BHTN, BHYT địa bàn; 

Củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý BHXH. Nâng cao vai trò tham mưu của ngành BHXH cho cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết về BHXH, BHTN, BHYT của Đảng và Nhà nước; 

Tham mưu định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Tỉnh ủy.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...