Giai đoạn 2015 - 2021, hơn 253 nghìn lượt người, 33 nghìn lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền

Theo cáo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực thực hiện Nghị định số 112 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền cho biết, giai đoạn 2015 – 2021, hơn 253.690 lượt người, hơn 33.350 lượt phương tiện xuất nhập cảnh.

Tây Giang vận động người dân vùng biên không xuất nhập cảnh trái phép

Nhằm đảm bảo an ninh biên giới, huyện Tây Giang đã chủ động triển khai các hoạt động liên quan. Trong đó, Đồn Biên phòng A Xan phối hợp UBND xã Tr’Hy (Tây Giang) tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

Điều động quân nhân lên biên giới hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động 36 quân nhân hỗ trợ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Nam Giang và Tây Giang.

Tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện, xã biên giới là cán bộ đồn biên phòng

Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định số 167 về quy định tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới. Quy định này ban hành theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 21.5.2021.

Hướng dẫn cách thức tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Thông tin chi tiết về Cuộc thi (Kế hoạch, Thể lệ, Cơ cấu giải thưởng, Câu hỏi,...) đã được đăng tải tại website http://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn; đối với cán bộ, đảng viên, hội viên, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng tham gia Cuộc thi theo các bước cụ thể dưới đây:

Phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam được sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân của tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam, ngày 13/9, UBND tỉnh ban hành công văn 6076/UBND-NC đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; các địa phương, đơn vị trong tỉnh phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Quy định xây dựng, ký kết thỏa thuận quốc tế trong QĐND

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 105/2021/TT-BQP quy định việc xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân (QĐND).

Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia

Luật Biên giới quốc gia quy định về quản lý nhà nước về biên giới quốc gia như sau:

Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới

Theo quy định tại Luật Biên giới quốc gia, Nhà nước có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân định cư ở khu vực biên giới.

Chế độ pháp lý về biên giới quốc gia, khu vực biên giới

Luật Biên giới quốc gia quy định cụ thể về chế độ pháp lý về biên giới quốc gia, khu vực biên giới.