Đầu tư 20 tỷ đồng thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú Phước Sơn

UBND tỉnh có Quyết định số 2943 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú Phước Sơn, huyện Phước Sơn.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống tiếp công dân trực tuyến

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 108/QĐ-VPUBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống tiếp công dân trực tuyến.

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 6/2022.

Ngày 24/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2847 Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 6/2022.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng

Sau khi xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Bến Trễ Hội An tại Công văn số 03-22/CV-BT ngày 09/8/2022, UBND thành phố Hội An tại Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 04/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 561/TTr-STNMT ngày 13/10/2022 về việc đề nghị chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Bến Trễ Hội An tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An; UBND tỉnh ban hành Công văn số 6781/UBND-KTN ngày 17/10/2022 có ý kiến về nội dung này.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung nguồn vốn dự án Hoàn thiện đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ

Ngày 13/10/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang ký Tờ trình số 6751/TTr-UBND gửi HĐND tỉnh về nội dung quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để thực hiện dự án Hoàn thiện đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Đak Mi 3

Ngày 12/10/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2733/QĐ-UBND phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Đak Mi 3.

Điều chỉnh lựa chọn nhà thầu công trình Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

UBND tỉnh có Quyết định số 2703/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Quảng Nam tặng công trình Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sê Koong

UBND tỉnh có Tờ trình số 6508/UBND-KTTH gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025.