Phê duyệt phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hoá Trung tâm Giống- Lâm nghiệp Quảng Nam

Phê duyệt phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hoá Trung tâm Giống- Lâm nghiệp Quảng Nam

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Giống- Lâm nghiệp Quảng Nam

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Giống- Lâm nghiệp Quảng Nam

Quyết định phê duyệt phương án sử dụng lao động khi thực hiện chuyển Trung tâm Giống- Nông Lâm nghiệp Quảng Nam thành công ty cổ phần

Quyết định phê duyệt phương án sử dụng lao động khi thực hiện chuyển Trung tâm Giống- Nông Lâm nghiệp Quảng Nam thành công ty cổ phần

Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng trung tâm giống nông-lâm nghiệp Quảng Nam

Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng trung tâm giống nông-lâm nghiệp Quảng Nam

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam

Thông báo xét tuyển viên chức giáo viên THPT theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

Thông báo xét tuyển viên chức giáo viên THPT theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

Thông báo bà Ngô Thị Phượng, sinh năm 1958 mất tích

Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước vừa có công văn yêu cầu thông báo bà Ngô Thị Phượng, sinh năm 1958 mất tích. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bà: Thôn 04, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn 04, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm Bà Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 1991

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm Bà Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 1991, nơi cư trú cuối cùng: thôn Vân Trai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là vợ của ông Lê lợi, sinh năm 1992, trú tại thôn Vân Trai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo tìm kiếm bà Ngô Thị Phượng, sinh năm 1958

Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước vừa ra Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Phượng, sinh năm 1958, nơi ĐKHKTT: Thôn 04, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn 04, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm ông Huỳnh Văn Chiến sinh năm 1958

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm ông Huỳnh Văn Chiến sinh năm 1958 trú tại: thôn Đông Bình, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam