Sớm xây dựng Cụm thông tin đối ngoại thông tin tại Cửa khẩu Nam Giang

Vừa qua, đoàn công tác Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin & Truyền thông cùng Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh có chuyến khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang, phục vụ thiết lập mới Cụm thông tin điện tử. Đây là dự án phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và địa phương.

Làm giàu từ mô hình kinh tế trang trại

Cùng với rất nhiều nguồn hỗ trợ kinh doanh khởi nghiệp, khởi sự thì tại huyện miền núi Bắc Trà My, thanh niên Thái Hiền xã Trà Dương đã xây dựng được mô hình phát triển kinh tế gia đình từ nguồn vốn vay theo Nghị định 74 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2022

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Ưu tiên hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho vùng đồng bào DTTS

Đó là một trong những chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Lê Văn Thanh tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về tình hình triền khai các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 vừa qua.

Hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 với nhiều chính sách ưu việt nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào DTTS vùng miền núi.

Kỳ vọng giảm nghèo với mô hình nuôi dê ở Nam Trà My

Triển khai từ đầu năm 2020, đến nay mô hình “Chăn nuôi dê sinh sản có chuồng trại và khu chăn nuôi tập trung” của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nam Trà My đã mang lại kết quả đáng ghi nhận, tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ và khơi dậy động lực thoát nghèo cho hàng trăm hộ dân.

Gần 4.700 lượt cán bộ sẽ được tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 07/11 UBND tỉnh có Quyết định số 3006/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Thoát nghèo nhờ trồng sắn xen canh cây quế

Những năm gần đây, bà con huyện Nam Trà My đã chuyển diện tích đất nương rẫy vào trồng sắn kết hợp xn canh cây quế. Nhờ khí hậu, thổ nhướng thích hợp nên chỉ qua vụ sắn đầu tiên bà con đã có thu nhập gia đình. Với hiệu quả bước đầu mang lại, mô hình trồng sắn cao sản kết hợp trồng cây lâu năm đang được người dân vùng cao Nam Trà My hưởng ứng, hứa hẹn là mô hình tạo sinh kế giảm nghèo bền vững.