Hỗ trợ các hoạt động bảo vệ rừng từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

Hiện nay, diện tích được chi trả DVMTR năm 2021 xác định được 282.729,34 ha rừng (chủ yếu là rừng tự nhiên)/463.356,77 ha tự nhiên toàn tỉnh, chiếm 61%; thuộc 79 xã của 12 huyện thực hiện Chính sách chi trả DVMTR.

Tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Nông Sơn

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền đã góp phần rất lớn vào kết quả thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Để tuyên truyền, quảng bá rộng rải hơn nữa công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng thì việc sử dụng các phương tiện, công cụ truyền thông là rất quan trọng, trong đó tuyên truyền lưu động đã và đang cho hiệu quả tích cực.

Thường xuyên theo dõi cập nhật về cảnh báo sớm cháy rừng thông qua hệ thống quản lý rừng Quảng Nam

Tính từ đầu năm 2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở và những chủ rừng tập trung triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

Tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh giảm so với năm 2020

Theo kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2021, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh là 463.356,77 ha, giảm 2.850,44 ha so với năm 2020. Do những nguyên nhân sau:

Tập huấn Qgis và các phần mềm cho cán bộ các xã có thực hiện chi trả DVMTR tại huyện Đại Lộc, huyện Duy Xuyên và Hiệp Đức

Nhằm tăng cường năng lực, nắm bắt kỹ thuật sử dụng bản đồ số, phục vụ công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng, quản lý bảo vệ rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng, sáng nay 9/5, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam khai mạc 02 lớp tập huấn cho cán bộ xã có thực hiện chi trả DVMTR thuộc huyện Đại Lộc và Duy Xuyên, Hiệp Đức.

Nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ cháy rừng

Theo kết quả hiện trạng rừng năm 2021, Quảng Nam có diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng là 769.298,45 ha, chiếm 72,75% diện tích tự nhiên của tỉnh (gồm: rừng tự nhiên: 466.207,21 ha; rừng trồng: 216.826,95 ha; đất chưa có rừng: 86.264,29 ha), độ che phủ rừng đạt 58,61%. Diện tích rừng và đất rừng phân theo chức năng cụ thể như sau:

Tạo sinh kế cho người dân trong công tác bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang phối hợp Kiểm lâm địa bàn, cộng đồng bảo vệ rừng các thôn của xã A Rooi đi thực tế hiện trường kiểm tra, rà soát diện tích rừng tự nhiên nằm trong lưu vực lòng hồ thủy điện đưa vào chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần tạo sinh kế cho người dân trong lưu vực, từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng và bảo tồn cộng đồng.

Tập huấn Qgis và các phần mềm cho cán bộ các xã có thực hiện chi trả DVMTR tại huyện Tiên Phước

Nhằm tăng cường năng lực, nắm bắt kỹ thuật sử dụng bản đồ số, phục vụ công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng, quản lý bảo vệ rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng, ngày 25/4, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ xã có thực hiện chi trả DVMTR thuộc huyện Tiên Phước.

Ban quản lý khu bảo tồn loài Sao La tổng kết công tác giao nhận khoán bảo vệ rừng

Chiều ngày 21/4, Ban quản lý khu bảo tồn loài Sao La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giao nhận khoán bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2021.

Kiểm tra chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Giang

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bản tỉnh trong năm 2022, chiều ngày 21/4, Đoàn công tác Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam vừa có buổi làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Giang.