Giám sát chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đợt 3 năm 2023

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức buổi giám sát chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đợt 3 năm 2023 tại 2 cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng của BQL Khu bảo tồn loài Sao La.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 về hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025.

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh trồng mới hơn 10 nghìn ha rừng

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng Nam, sản xuất nông nghiệp 9 tháng qua tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định. Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; đóng góp 0,45 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng chung toàn nền kinh tế.

Tập huấn sử dụng phần mềm QGis trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

Trong 05 ngày từ ngày 2/10 - 06/10/2023, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm QGis cho cán bộ kỹ thuật các ban quản lý rừng, cán bộ UBND các xã thụ hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Ủy quyền Sở NN&PTNT tổ chức thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Ngày 29/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2075/QĐ-UBND về việc ủy quyền Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Hơn 1,7 tỷ đồng hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2035/QĐ-UBND phân bổ chi tiết vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 cho UBND các huyện thực hiện trồng rừng gỗ lớn.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

Bộ NN&PTN có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sớm hoàn thành xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và đẩy nhanh tiến độ, tăng diện tích rừng trồng sản xuất được cấp chứng chỉ rừng.

Triển khai các họat động thích ứng với Quy định không gây mất rừng EU

Ngày 5/9, Sở NN&PTNT ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan, các địa phương triển khai các họat động thích ứng với Quy định không gây mất rừng EU.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/8/2023 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn 5994 ngày 29/8/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Dữ liệu đang được cập nhật...