Báo cáo số liệu hộ nghèo khu vực nông thôn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Công văn đôn đốc (lần 2) Sở Xây dựng báo cáo số liệu hộ nghèo khu vực nông thôn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị bố trí vốn thực hiện 02 dự án phát triển sản xuất cộng đồng tại xã Tà Bhing

Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản đề nghị Sở lao động-Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện dự án phát triển sản xuất cộng đồng tại xã Tà Bhing từ nguồn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

Cấp kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2022

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3493 về việc cấp kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2022.

Xin ý kiến phương án xử lý tài sản của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa có Công văn gửi Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến phương án xử lý tài sản của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam.

Đến cuối năm 2025, Nông Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống dưới 2%

UBND huyện Nông Sơn vừa tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Hiệu quả giảm nghèo năm 2022

Năm 2022, Quảng Nam đã vượt chỉ tiêu giảm nghèo. Các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi chiếm phần lớn số hộ nghèo của tỉnh đã đi qua ngưỡng khó nhờ sự chung tay hỗ trợ hiệu quả của cả cộng đồng xã hội.

Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, cải thiện đời sống

Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả và được lan tỏa trong cộng đồng.

Tây Giang giảm 378 hộ nghèo

HĐND huyện Tây Giang (khóa XII) vừa tổ chức Kỳ họp thứ 8 đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phân bổ dự toán thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Tài chính có Công văn về việc thẩm định, phân bổ dự toán thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 cho Sở Thông tin và Truyền thông.