Tiếp tục tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong tháng 4/2022 công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.

Bản đồ thực thi thể chế để giám sát triển khai cải cách hành chính

Bản đồ thực thi thể chế (http://bandotheche.quangnam.gov.vn) để giám sát triển khai cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ngành và đơn vị cấp huyện, xã trong tỉnh.

Quý I/2022, huyện Phú Ninh thực hiện 1.409 hồ sơ cấp xã, 1.457 hồ sơ cấp huyện

Trong quý I/2022, toàn huyện Phú Ninh đã thực hiện 1.409 hồ sơ cấp xã, 1.457 hồ sơ cấp huyện; hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 15,5%.

Trong năm 2021, Núi Thành đã tiếp nhận 9.124 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Trong năm 2021, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Núi Thành đã tiếp nhận 9.124 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Có 190 hồ sơ đang giải quyết, trong đó chưa đến hạn 162 hồ sơ, quá hạn 28 hồ sơ.

Năm 2021, huyện Duy Xuyên tiếp nhận và trả kết quả 7.918 hồ sơ

Năm 2021, tổng số hồ sơ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên xử lý là 7.918 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn là 1.793, đúng hạn là 1.620. Riêng trong quý 1 năm 2022 đã tiếp nhận, giải quyết xong 3.525 hồ sơ, trong đó đúng hẹn 2.466 hồ sơ, trễ hẹn 1.059 hồ sơ.

Năm 2022 huyện Tiên Phước chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Năm 2022, UBND huyện Tiên Phước tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, điều hành, tác nghiệp trong quá trình tiếp nhận, theo dõi và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại thành phố Hội An.

UBND tỉnh vừa có Thông báo 56/TB-ĐKT về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại thành phố Hội An.

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại huyện Nam Trà My

UBND tỉnh vừa có Thông báo 55/TB-ĐKT về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại huyện Nam Trà My.

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại thành phố Tam Kỳ

UBND tỉnh vừa có Thông báo 54/TB-ĐKT về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại thành phố Tam Kỳ.

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Sở Công Thương

UBND tỉnh vừa có Thông báo 53/TB-ĐKT về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Sở Công Thương.