Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em

Để tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em; đặc biệt trong dịp nghỉ hè, cao điểm nắng nóng, mùa mưa lũ và các đợt nghỉ Lễ, Tết, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thông báo thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

Ngày 16/5, UBND tỉnh có thông báo số 149 về thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024.

Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và các địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành công văn gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Rà soát, đánh giá tiêu chí đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh ban hành công văn, đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan rà soát, báo cáo tiêu chí NTM cấp huyện do Sở, ngành phụ trách đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Ngày 13/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký công văn 3342/UBND-KTTH gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam; các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em năm 2024

Ngày 10/5, UBND tỉnh có công văn gửi các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; Báo Quảng Nam, Đài PT –TH Quảng Nam và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em năm 2024.

Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 07/5, UBND tỉnh ban hành công văn 3217/UBND-KTTH gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh và UBND huyện Nam Trà My về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ban hành phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/5, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 1085/QĐ-UBND về phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư trên địa bàn tỉnh.
Dữ liệu đang được cập nhật...