Rà soát, đánh giá tiêu chí đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh ban hành công văn, đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan rà soát, báo cáo tiêu chí NTM cấp huyện do Sở, ngành phụ trách đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Ngày 13/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký công văn 3342/UBND-KTTH gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam; các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em năm 2024

Ngày 10/5, UBND tỉnh có công văn gửi các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; Báo Quảng Nam, Đài PT –TH Quảng Nam và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em năm 2024.

Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 07/5, UBND tỉnh ban hành công văn 3217/UBND-KTTH gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh và UBND huyện Nam Trà My về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ban hành phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/5, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 1085/QĐ-UBND về phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường việc đảm bảo an toàn về người trong hoạt động giao thông đường thủy trong mùa mưa bão

Nhằm chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên sông, trên biển, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa thường xảy ra dông, lốc bất ngờ; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện các nội dung sau:

Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, đối tượng chính sách

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024

Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 1675/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024.

Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

UBND tỉnh ban hành công văn 2760/UBND-KTTH ngày 19/4 gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Dữ liệu đang được cập nhật...