Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg

UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trước các tháng cao điểm năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023.

Phê duyệt Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 538 phê duyệt Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hoặc Trung tâm dưỡng lão dành cho người cao tuổi ngoài công lập

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 với nhiều nội dung hoạt động. Trong đó, triển khai phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương khi triển khai xử lý ổ dịch

UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người.

Tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định 31 của UBND tỉnh, các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh theo Điều 22, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, bao gồm:

Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ thuộc tỉnh Quảng Nam

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 03 quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.