Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Theo Báo cáo số 506-BC/TU ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; để triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Tăng cường thực hiện các quy định về định biên, chứng chỉ thuyền viên tàu cá

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương liên tăng cường thực hiện các quy định về định biên, chứng chỉ thuyền viên tàu cá.

Quảng Nam triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 2024

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2024; với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh.

Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Lao

Để tăng cường kiểm soát bệnh Lao, nhằm đạt các mục tiêu của Chiến lược phòng, chống bệnh Lao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 25/CĐTTg ngày 25/3/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao, UBND tỉnh yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quy định thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

UBND tỉnh ban hành công văn số 2234/UBND-KTB đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Nghị định số 33/2024/NĐ-CP Quy định thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Quảng Nam cấp hơn 7 tỷ đồng thực hiện số hóa sổ hộ tịch

Năm 2024, tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch cho 23.639 sổ, với 1.944.096 trường hợp, thuộc 18 huyện, thị xã, thành phố. Dự kiến tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Vận động đóng góp cho hoạt động Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em năm 2024

UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị/trên địa bàn quản lý tham gia đóng góp xây dựng nguồn lực cho hoạt động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em.

Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh quy định về nhân sự và hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng

UBND tỉnh ban hành Quyết định 05/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bố trí nhân sự và hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp tại các xã có rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bổ sung một số ngành nghề vào Khu công nghiệp Đông Quế Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành công văn thống nhất chủ trương bổ sung các ngành nghề vào Khu công nghiệp Đông Quế Sơn theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.
Dữ liệu đang được cập nhật...