Hướng dẫn sử dụng cài đặt ứng dụng app NCOVI

Ngày 9/3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế ra mắt ứng dụng Ứng dụng NCOVI dành cho người dân Việt Nam